Massage

Vi vedligeholder regelmæssigt vores bil og vores hus – men overser ofte det allervigtigste – nemlig vores egen krop.

Til trods for at vi lever i en stadig mere stresset hverdag, hvor vi udsætter vores krop for uhensigtmæssige belastninger- affinder vi os for det meste med de følgevirkninger, der viser sig i form af spændinger og ubehag.

Hvorfor massage?

– massage giver fysisk og psykisk velvære samt fornyede kræfter

– massage styrker kropsbevidstheden

– massage styrker blodcirkulationen og forøger iltoptagelsen

– massage er effektiv mod infiltrationer i  bl.a nakke, skulder og lænd.