Hjemmebehandling

Her foregår behandlingen i patientens eget hjem eller institution. Det vil typisk være mennesker, som af en eller flere årsager ikke kan komme til behandling på klinikken. Her vil der blive behandlet og trænet som var patienten på klinikken.

Det er mulighed for at blive behandlet i eget hjem, både med og uden henvisning fra egen læge. Der ydes også tilskud fra Danmark ved denne henvisningsform.

Vi har 4 mobile fysioterapeuter, der tilbyder at komme ud og give behandling i hjemmet, på plejehjem og andre boinstitutioner.

Behandlinger kan foregå i samarbejde med pårørende eller relevante kontaktpersoner.

Mobilfyssen deltager gerne i møder om borgerens forhold, hvor det er relevant.

Ved denne behandlingsform kan der være et tillæg – ring og spørg sekretæren 86 22 89 30.