Henvisning

Du har flere muligheder for at komme i behandling/træning hos os

Med henvisning fra lægen:
Henvisningen gælder 1 år; men henvendelse til fysioterapeuten skal ske inden for 2 mdr efter udstedelse.

Den almindelige henvisning
Sygesikringen yder ca. 40% af behandlingsprisen.
Der kan opnås tilskud fra “Danmark-sygeforsikring”.

Vederlagsfri fysioterapi
– Patienter med udvalgte kroniske lidelser er berettiget til fysioterapeutisk behandling uden omkostning for patienten, “Vederlagsfri behandling”. Klik her
(Der må dog påregnes kørselsgebyr, hvis behandling foregår i hjemmet).

“Genoptræningsplan”
Som led i en hospitalsbehandling kan der udstedes en “Genoptræningsplan”, som giver ret til optræning hos den praktiserende fysioterapeut uden omkostning for patienten.

Uden henvisning:
Uden henvisning ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring eller “Danmark Sygeforsikring”.

Copenfysio:
Patienter som har sundhedsforsikring gennem Tryg kan blive henvist gennem Copenfysio til behandling/træning på klinikken.